Historie

Hier vertellen wij ons verhaal over hoe wij zijn gegroeid en hoe wij onze impact op de wereld zichtbaar hebben gemaakt

Gezamenlijke impact

De Prosperity Community is een groeiende groep van inmiddels ruim 100 maatschappelijk betrokken bedrijven die zich sinds 2020 gezamenlijk ten doel stellen om bij te dragen aan:

  • een menswaardig bestaan voor de lokale bevolking die herbebossen in de landen waar haar partners actief zijn
  • het versterken van bossen en de biodiversiteit
  • reductie van regionale temperatuur en CO2 in de atmosfeer (en/of compensatie van eigen uitstoot in transitie naar CO2 neutraal)

De Prosperity Community focust aandacht, zichtbaarheid, bewustzijn en actie om deze doelen te realiseren, en informeert haar leden meerdere keren per jaar over recente ontwikkelingen van de projecten.

De leden van de Prosperity Community ondersteunen het werk van Prosperity Community’s herbebossingspartners Eden Reforestation ProjectsVeritree en ARC financieel en komen minimaal drie keer per jaar samen om kennis en ervaring te delen. 

Wereldwijd is 50%

van alle bomen gekapt of verbrand, ofwel 3000 miljard bomen. We leven dus eigenlijk met 1 long.

Planten van 1 boom

zorgt ervoor dat jaarlijks ongeveer 10 kilo CO2 uit de atmosfeer wordt gehaald

van 0,028 tot 0,042 %

Wereldwijde toename CO2 gehalte in de atmosfeer van 50% sinds de Industriële Revolutie (~1870)

CO2 is een broeikasgas

Warmt de aarde op een onnatuurlijke manier te snel op, wat niet meer kan worden gecompenseerd door de natuurlijke ecosystemen op aarde.

Meer dan 10 miljoen bomen

Prosperity Community streeft naar het planten van meer dan 10 miljoen bomen per jaar.

Planten van 3000 miljard bomen

zorgt voor een opslag van 900 miljard ton CO2, bijna de 1.050 miljard ton die we als mensen moeten minderen rond 2050 volgens het rapport Drawdown.

Bomen planten is biodiversiteit verhogen

Binnen enkele decennia worden een miljoen soorten in hun voortbestaan bedreigd, 25% van alle soorten op aarde.

2050 moet de CO2 uitstoot 0 of negatief zijn

om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen.

Dagelijks straalt de zon 6000 keer meer energie op aarde dan de mensheid gezamenlijk verbruikt

Dus waarom zouden we nog fossiele brandstoffen uit de aarde halen, als we met zon, wind, water en geothermisch kunnen leven zonder CO2 uit te stoten.

Een duurzame wereld creeëren

Meewerken aan armoede vermindering in de wereld door de lokale bevolking bomen te laten planten. Meewerken aan betere levensomstandigheden. Meewerken aan CO2 reductie in de atmosfeer. Meewerken aan ecologisch bewustzijn. Meewerken aan biodiversiteit.

De primaire focus van Prosperity Community ligt duurzaam op het reduceren van armoede. De locaties waar wij actief zijn behoren tot de armste in de wereld, zijn sterk ontbost en tegelijkertijd de rijkste qua natuur. Prosperity Community betekent banen, welvaart en dus ook nieuw oerwoud en biodiversiteit.

Voor 1 euro worden al 3 bomen geplant, en ontvangt de lokale bevolking een dagloon van 10 dollar, wat ver boven het bedrag is wat ze anders zouden kunnen verdienen. Zo gaat men met schep en gieter in plaats van aansteker en zaag naar het bos.

Meer weten over ons?

Voor Prosperity Community is het planten van bomen de meest effectieve manier voor het verminderen van armoede, ontwikkeling, educatie, het herstellen van biodiversiteit en het terugbrengen van onze atmosfeer naar de stabiele situatie van de afgelopen 800.000 (!) jaar.

Lees alles over Prosperity Community en hoe wij ons inzetten voor een welvarende en gezonde wereld.

Word Held van de Community

Wordt held en draag direct bij aan wereldwijde inspanningen tegen klimaatverandering. Door bomen te planten, verminderen we niet alleen lokale temperaturen, maar dragen we ook wereldwijd bij aan een gezonder klimaat.

Nieuwsbrief

De Prosperity Community informeert haar leden meerdere keren per jaar over recente ontwikkelingen van de projecten.